Sierra Nevada

Sierra Nevada

De Sierra Nevada Mountain Range strekt zich uit over een lengte van 700 km langs de oostgrens van de staat. Parken als Yosemite National Park, Sequoia enKings Canyon National Park liggen in de Sierra Nevada. Ten oosten van de bergketen liggen diepe droge bassins en dalen, zoals Death Valley waar het in de zomer 57 graden Celsius kan worden.

De huidige Sierra Nevada en de Great Valley maakten ooit deel uit van een uitgestrekte zee. Grote hoeveelheden slib, zand en modder, afkomstig van de oergebergten, werden afgevoerd naar deze zee en verzamelden zich op de zeebodem. Door het ophopen hiervan begonnen de onderste lagen door de enorme druk te verstenen. De tektonische krachten in de aardkorst verwrongen deze rotslagen, stuwden ze omhoog tot boven de zeespiegel en deze werden vervolgens bergketens. Door hoge druk en hoge temperaturen ondergingen de sedimentaire lagen gesteenten een grondige metamorfose.

Toen er uiteindelijk tweehonderdendertig miljoen jaar geleden een tweede bergketen werd opgestuwd, kristalliseerde het gesmolten gesteente eronder zich tot een granietmassief dat de Sierra Nevada zou gaan vormen.

Door de erosie waaraan het gebied miljoenen jaren blootstond vormde zich een granieten landschap van golvende heuvels, brede dalen en kronkelende stromen. Door nieuwe tektonische stuwingen ontstonden er enorme plooiingen en werden de westelijke hellingen van de Sierra Nevada steiler. De eroderende kracht van de stromen werd hierdoor alleen maar groter en zorgde voor dieper wordende dalen. Het uiteindelijke resultaat waren diepe V-vormige dalen.

Door immense hoeveelheden ijs en sneeuw werden gletsjers gevormd en werden de V-vormige dalen uitgehouwen tot U-vormige dalen. Door spleten en kloven in het granietmassief konden de gletsjers grote blokken graniet meeslepen. In de smalle kloof die Yosemite Valley verbindt met de hoger gelegen Little Yosemite Valley, zorgde het ijs voor het ontstaan van een trapvormige helling die bekend staat als de Giant Stairway. De Nevada Fall en de Vernal Fall storten omlaag over de rand van brede rotswanden die parallel lopen aan enorme breukvlakken van vroeger. Door de gletsjers werden kreken als Yosemite Creek en Bridalveil Creek nog steiler dan ze al waren en storten nu als hoge watervallen omlaag naar de bodem van Yosemite Valley. De bergtoppen in het park kregen hun vorm als gevolg van afschilfering van gesteentelagen.

In de Sierra Nevada valt veel sneeuw maar ten oosten daarvan bestaat het land vooral uit droge woestijn vanwege het feit dat deze bergketen een grote barrière vormt voor de regenwolken.