Zekerheden

Dé specialist voor uw reis naar Australië, Nieuw-Zeeland, Hawaii en de Stille Zuidzee

Uw zekerheden

In de meer dan 25 jaar bestaan van Pacific Island Travel, onderdeel van Travel Time B.V. (KvK nr. 390.73.544), hebben we ondertussen een reputatie opgebouwd als meest gespecialiseerde reisorganisatie op de bestemmingen in de Pacific. We weten dus als geen ander waar rekening mee gehouden moet worden voor een geslaagde reis. We gaan ervan uit dat een Pacific reis voor iedereen bijzonder is, het is immers vanwege de grote afstanden een reis die u niet elk jaar zult maken. Alle reizen naar de andere kant van de wereld dienen gedegen voorbereid te worden, het is als zo vaak - de zwakste schakel in uw reisschema bepaalt de kwaliteit van het geheel.

Om ook onvoorziene omstandigheden goed te kunnen opvangen, werken we samen met de beste agenten ter plaatse. Prijsvoordeel halen wij louter door grote volumes te boeken (we zijn marktleider op de Pacific), niet door water in de wijn te doen ten aanzien van de kwaliteit van onze reisonderdelen. Daar kunnen onze klanten al jaren van op aan. Daarom hebben we meer repeaters (klanten die terugkomen om een nieuwe reis via ons te boeken) dan wie dan ook voor onze bestemmingen. Wij zijn aangesloten bij:

 • ANVR
 • SGR
 • Calamiteitenfonds

Wij gaan ervan uit dat u op reis gaat met een goede reis- en annuleringsverzekering. We werken samen met de Allianz Global Assistance, en helpen u graag bij het afsluiten van een kortlopende of doorlopende reis- en annuleringsverzekering.

ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen)

Pacific Island Travel, onderdeel van Travel Time B.V. (KvK nr. 390.73.544), is aangesloten bij de ANVR (nr 05716) (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) en bij de vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website en in onze reisgidsen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website of in onze reisgidsen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

De voordelen van boeken (via internet of direct) bij een ANVR reisorganisatie

Onderstaand geven we 10 redenen om op internet bij ANVR-ondernemingen te zoeken en te boeken.

 1. Reisorganisator vooraf bekend
  U weet  precies welke ANVR-reisonderneming uw reis uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is, vóórdat u een boeking maakt.
 2. Alle contactgegevens worden vermeld
  U weet hoe en wanneer u de ANVR-reisonderneming kunt bereiken voor informatie, boekingen of vragen.
 3. Altijd een duidelijke boekingsprocedure
  U kunt eenvoudig, zonder onnodig te zoeken, bij ANVR-leden een duidelijk stappenplan doorlopen om tot een boeking te komen.
 4. Geen definitieve boeking zonder muisklik
  Uw boeking is pas definitief als u daartoe opdracht heeft gegeven via een muisklik. U kunt bij ANVR-leden dus niet zomaar aan een boeking vastzitten.
 5. Duidelijke voorwaarden
  U weet of de ANVR reis- of boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op uw reis en u kunt ze opslaan en/of printen, zodat u ze rustig kunt nalezen. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan.
 6. De privacy van uw persoonsgegevens is gewaarborgd
  Als u op de website uw persoonsgegevens moet invullen, weet u altijd voor welk(e) doel(en) uw persoonsgegevens worden gebruikt.  Dit zetten ANVR-leden erbij.
 7. Recht op inzage, wijziging en verwijdering persoonsgegevens
  U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, wijzigingen te laten aanbrengen of deze te laten verwijderen. Uw gegevens blijven zo up-to-date.
 8. Herleidbare reclame
  Reclame van derden op de website van een reisonderneming is altijd duidelijk te herkennen en te herleiden.  ANVR-leden houden zich aan deze regel.
 9. Geen overbodige reclame
  U kunt aangeven via de website van ANVR-leden als u geen prijs stelt op het ontvangen van aanbiedingen en/of nieuwsbrieven van de reisonderneming.
 10. Jaarlijkse controle
  De website van de ANVR-leden wordt jaarlijks gecontroleerd aan de hand van de ANVR internetgedragscode die regelmatig wordt geactualiseerd.

Klik hier voor de printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. 
Klik hier voor de brochure van de ANVR. Voor meer informatie over ANVR ga naar de ANVR website.

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Pacific Island Travel, onderdeel van Travel Time B.V. (KvK nr. 390.73.544), is aangesloten bij SGR (nr 2755) (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De op deze website gepubliceerde reizen vallen onder de garantieregeling van de SGR.

De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Pacific Island Travel, onderdeel van The Travel Company Direct (KvK nr. 390.73.544), is aangesloten bij SGR (nr 2755). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” 

Bekijk hier de SGR Garantieregeling.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Pacific Island Travel, onderdeel van Travel Time B.V. (KvK nr. 390.73.544), is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) Uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

IATA (International Air Transport Association)

Pacific Island Travel, onderdeel van Travel Time B.V. (KvK nr. 390.73.544), is lid van de IATA (International Air Transport Association), het wereldwijde overkoepelende orgaan van luchtvaartmaatschappijen. Wij voldoen aan de strenge selectiecriteria. Dit is een erkenning van onze (financiële) betrouwbaarheid en vakkennis van onze medewerkers.