Pacific Island Travel en Duurzaamheid

Pacific Island Travel heeft tijdens Covid19 niet stilgezeten. We kunnen dan wel niet reizen, maar dat heeft ons ook weer gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan en na te denken over de toekomst. Een belangrijk aspect waar wij over hebben nagedacht is duurzaamheid en onze maatschappelijk verantwoordelijkheid als reisorganisatie, want hoe mooi en verrijkend reizen ook is, we mogen onze ogen niet sluiten voor de soms negatieve impact dat reizen heeft op onze bestemmingen en op onze planeet. Als reisorganisatie willen wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Met Pacific Island Travel hebben wij 3 pijlers benoemd waarmee wij een bijdrage gaan leveren aan een duurzamere, betere wereld. Gezamenlijk noemen we dit onze “Worldwide Responsibility”.

De 3 pijlers van onze Worldwide Responsibility:

  1. CO2 compensatie en reductie
  2. Lokale projecten op onze bestemmingen
  3. Onze rol in onze eigen “community”

1. CO2 compensatie en reductie: al onze reizen zijn minimaal CO2 neutraal!

Met ingang van 2021 gaan wij voor elke bij Pacific Island Travel geboekte reis de CO2 uitstoot volledig compenseren. Dit doen we samen met South Pole Group, een toonaangevende organisatie op het gebied van emissie reductie projecten wereldwijd. Voor elke bij ons geboekte reis berekenen wij de CO2 uitstoot en dit compenseren wij volledig door financieel bij te dragen aan de projecten van South Pole Group.

CO2 neutraal reizen is een reuzenstap in de goede richting. Maar hoe mooi zou het zijn als uw reis zelfs CO2 positief is! Dus, als er meer CO2 wordt gecompenseerd dan uitgestoot. U kunt ervoor zorgen dat uw reis CO2 positief is door middel van een vrijwillige bijdrage, die ook ten goede komt aan de projecten van South Pole Group. Tijdens het boekingsproces kunt u bij ons aangeven voor welk bedrag u graag wilt bijdragen aan een duurzamere wereld. Omdat uw reis door ons al volledig gecompenseerd is, kunt u het als een persoonlijke eigen bijdrage aan een duurzamere wereld beschouwen.

CO2 compensatie is essentieel om snel de negatieve klimaatveranderingen een halt toe te roepen. Maar wat zeker zo belangrijk is, is CO2 reductie. Dus: ervoor zorgen dat we minder CO2 uitstoten. Ook hier kunnen we met elkaar een bijdrage aan leveren. En dat zit 'm vaak in kleine dingen, die bij elkaar opgeteld een grote impact kunnen hebben. Zoals:

  • Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van directe vluchten. U stoot hierdoor minder CO2 uit dan met een vlucht met overstap.
  • Probeer rekening te houden met duurzaamheid bij het boeken van lokale excursies. Wordt er rekening gehouden met het klimaat, mens, dier en natuur? Mocht u dit willen checken, dan kan dit altijd door contact op te nemen met onze organisatie of onze lokale agent.
  • Probeer tijdens uw reis wat vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. Neem bijvoorbeeld eens de trein in plaats van een binnenlandse vlucht.
  • Probeer tijdens uw verblijf in uw accommodatie ook rekening te houden met duurzaamheid, door bijvoorbeeld uw handdoek niet dagelijks te laten vervangen. Het zit hem vaak al in kleine dingen om iets voor het klimaat te kunnen betekenen.

2. Projecten op onze bestemmingen

Naast volledige CO2 compensatie zijn wij ook gaan kijken naar lokale projecten, op onze bestemmingen dus, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan natuur, milieu of de lokale gemeenschap. Zodat niet alleen wij als reizigers profiteren van de mooie reizen, maar dat wij ook iets lokaal bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het steunen van beschermde diersoorten, het herstel van bossen of een project op het gebied van onderwijs. Wij hopen de komende maanden u te kunnen informeren over de mooie projecten die wij als Pacific Island Travel gaan ondersteunen. Ook willen wij u als reiziger in de toekomst de gelegenheid bieden uw reis op een leuke en interactieve manier te verrijken en te verdiepen. Door u bijvoorbeeld te laten stemmen op de projecten die we volgens u het beste kunnen steunen. Maar ook door u de mogelijkheid te bieden, bepaalde projecten te bezoeken tijdens uw reis en hier eventueel ook zelf een vrijwillige bijdrage aan te laten leveren.

3. Onze rol in onze eigen 'community'

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen is niet alleen iets van ‘ver weg’. Ook hier, op lokaal niveau, willen wij als medewerkers van Pacific Island Travel een positieve bijdrage leveren. Wij bespreken een paar keer per jaar met elkaar wat wij als team in onze eigen ‘community’ kunnen bijdragen. Zo zijn wij gaan zwerfvuil ruimen en hebben wij geholpen bij het aanplanten van een bos. Maar ook kleine dingen komen aan bod, zoals lopend of op de fiets naar het werk gaan, een dag thuiswerken en gekeurmerkte koffie & thee drinken. Zoals gezegd, ook kleine dingen kunnen bij elkaar opgeteld een grote impact hebben.