Coorong National Park

Moerassig natuurgebied bij de monding van de Murray River

Het Coorong National Park is 467 km² groot en omvat een 207 km² groot moeras, de eigenlijke Coorong, bij de monding van de Murray River (ongeveer 80 km ten zuiden van Adelaide). De rivier loopt hier het Lake Alexandrina binnen en maakt daar verbinding met de Coorong.

De Coorong is eigenlijk een 145 km lange zoutwater lagune achter de indrukwekkende duinen van het Young Husband Schiereiland, een schoorwal langs de zuidelijke Indische Oceaan, evenwijdig aan een veel oudere duinenreeks uit het Pleistoceen meer landinwaarts.

De Coorong ligt tussen die twee duingordels in. Het is een zilte lagune met een lengte van ruim 100 km. Hier en daar komen ook andere habitats voor, zoals zoetwatermeren en slikplaten, vooral aan de zuidkant. Het natuurpark vormt een belangrijk broedgebied voor Australische trekvogels.

In 1940 werden strekdammen gelegd bij de monding van de Coorong in het Alexandrinameer, waardoor geen zeewater meer kan binnenkomen en de toestroom van zoet water uit de Murray is verminderd, een effect dat nog versterkt werd door onttrekking van water voor irrigatie verder stroomopwaarts langs de Murray.

Zou de wateraanvoer nog verder teruglopen, dan dreigt de laatste verbinding tussen de Coorong en de zee te worden verbroken, en daarmee ook de mogelijkheid voor vissen en andere dieren om heen en weer te trekken.

Het Coorong NP is een geliefde plek voor 'birdwatchers'. Men vindt hier grote zwermen zwarte zwanen en hoenderganzen, naast ontelbare steltlopers. De Coorong vormt ook de grootste broedkolonie van de Australische pelikaan. In totaal zijn er in de lagune 238 vogelsoorten waargenomen. Zoogdieren die in het Coorong NP leven zijn onder andere de wombat, de mierenegel en de breedvoet buidelmuis.

Voor de lokale Ngarrindjeri mensen is het gebied van grote spirituele betekenis. Op verschillende plekken kunt u dan ook meer leren over de fascinerende Aboriginal 'droomtijd'.

Al met al is het park een perfecte stop op uw reis tussen Melbourne en Adelaide. De beste manier om het te verkennen is per boot vanaf Goolwa met Coorong Cruises.

Ngarrindjeri's

De Ngarrindjeri is een volk in Australië. Ze behoren tot de Aborigines. Ze leven in het gebied rond de rivier de Murray en de Coorong. De Ngarrindjeri's zijn bekend vanwege het feit dat mannen en vrouwen nagenoeg een gelijk status hebben. Dit komt echter onder Aborigines nauwelijks voor. Hoewel de heiligste rituelen aan de mannen waren voorbehouden, speelden vrouwen ook een belangrijke rol in het ceremoniële leven van de stam.

Het woongebied van de Ngarrindjeri's was een vruchtbaar gebied dat veel kolonisten aantrok. Het gevolg was dat de meeste Ngarrindjeri's rond 1900 al van gemengde afkomst waren. Nog geen vijftig jaar later waren nog slechts weinigen op de hoogte van oude tradities en gebruiken. De situatie verergerde toen de regering nog meer druk op de Aborigines uitoefende om op te gaan in de dominante Australische cultuur.

Tegenwoordig zijn de Ngarrindjeri's in sociaal-economisch opzicht beter geïntegreerd dan de meeste andere Aborigines. Toch houden ze vast aan hun identiteit en proberen ze hun oude tradities en geloofsopvattingen te reconstrueren en nieuw leven in te blazen. Dit wordt gedaan door de strijd aan te gaan tegen de projectontwikkelaars die hun heilige plaatsen verwoesten. Onder leiding van de vrouwen lukt dit redelijk en hebben de Ngarrindjeri's de aandacht van de media getrokken.

Hoogtepunten van Coorong National Park

Onderstaand vindt u een overzicht van diverse hoogtepunten van Coorong National Park:

  • Zoutwater Lagune
  • 238 vogelsoorten
  • Coorong Cruises