Tanami Desert

Geïsoleerd en droog

De Tanami Desert heeft een oppervlakte van 37.529 km². Er zijn enorme vlaktes te vinden die louter bestaan uit rood zand en kleine heuvels. De begroeiing bestaat vooral uit taaie spinifex grassen en lage struiken, waaronder diverse meldesoorten.

De Tanami Desert is één van de meest geïsoleerde en droge plaatsten op aarde. De Tanami was de uiterste grens van het Northern Territory en was tot in de 20e eeuw nog nooit helemaal onderzocht.

In de Tanami Desert komen nog wilde dromedarissen voor. Ook leeft hier de grootste populatie van de bedreigde rode haaswallabie. De dichtstbijzijnde plaats met vastgestelde neerslag is Rabbit Flat.

Walpiri Aboriginal Community

De Warlpiri zijn één van de grootste Aboriginestammen. De Warlpiri's waren jagers-verzamelaars en trokken in groepen van dertig man door de Tanamiwoestijn. Hun bestaan draaide om water en ze trokken van bron naar bron. Pas in 1911, toen er in de Tanami goud werd gevonden, kwamen ze regelmatig in contact met Europeanen. Tijdens het bloedbad van Conniston kwamen zo'n honderd Warlpiri's om het leven door toedoen van het Australische leger. Anderen vluchtten naar het noorden, weg van hun traditionele leefgebied. De overlevenden werden gedwongen in de jaren '40 van de 20ste eeuw hun nomadische levenswijze op te geven. Nu bewonen zij met hun nakomelingen dorpjes als Yuendumu, Lajamanu, Warrabri, Willowra en Nyirrpi.

Na de invoering van de nieuwe wet in 1976 werden bijna alle oude stamgebieden aan de Warlpiri's teruggegeven. Dit betekent niet dat ze een onafhankelijk leven leiden. De meesten zijn werkloos en leven van een uitkering. Daarnaast zijn er nog minimale inkomsten uit de mijnbouw en de verkoop van inheemse kunst.

De Warlpiri's staan bekend om hun stippenschilderijen waarin ze hun Dreamtimeverhalen, de jukurrpa, uitbeelden. Door persoonlijke en gemeenschappelijke verhalen en de daarmee verbonden plekken in het landschap uit te beelden door middel van U-vormen, concentrische cirkels en lijnenpatronen, bevestigen de kunstenaars zowel hun rechten als hun plichten jegens het land. Een van de bekendste Warlpirikunstenaars is Michael Jagamara Nelson. Hij ontwierp het mozaïek in de voorhof van de Australische parlementsgebouw in Canberra. In 1985 werd de Warlukurlanga Artists Aboriginal Association opgericht, nadat enkele kunstenaressen de traditionele lichaamsbeschilderingen op linnen hadden gezet en daarmee internationale aandacht trokken.

Hoogtepunten van Tanami Desert

Onderstaand vindt u een overzicht van diverse hoogtepunten van Tanami Desert:

  • Wilde dromedarissen
  • Bedreigde haaswallabies